Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Håbo Naturskola

Naturskola är inte ett hus eller en plats. Det är en verksamhet där utomhuspedagoger arbetar efter mottot; ”att lära in ute”. Vår pedagogik bygger på att du lär dig bäst om naturen, när du är i naturen. Naturen är en plats för lärande i alla skolämnen.

Två dagar i veckan har vi vår verksamhet i naturreservatet Kalmarnäslandet vid Mälaren. Där finns gamla ekar, höga klippor med utsikt över Mälaren och en härlig bäckravin med tät hasselskog som inspirerar alla sinnen.

En bild på ett löv som är symbolen för naturskolorna i Sverige

Det här erbjuder vi

  • Verksamhet året runt vid Vattunöden för alla kommunens grundskolor från förskoleklass till årskurs 6. Innehållet varierar utifrån årstid och åldersgrupp och utgår alltid från skolans läroplan.
  • Inspirationskurser i utomhuspedagogik för personal inom förskolan, skolan och andra intresserade.

Vi har två pedagoger som arbetar med verksamheten. Kunskap om naturen börjar i naturen!

Håbo Naturskola är en kommunal verksamhet, och fungerar som en resurs för pedagoger i skolor och förskolor. Till naturskolan kommer barn och elever för att uppleva och inhämta kunskap i natur- och kulturmiljö. Naturskolan kan också besöka enskilda skolor och förskolor och bedriva den utomhuspedagogiska verksamheten på gården eller i skolans närmiljö.

Kontakta Naturskolan

E-post: naturskolan@edu.habo.se

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster