Lyssna

Lärande, nyfikenhet och glädje!

Håbo kommuns skolor är en plats där varje individs drivkraft och kreativitet tillsammans skapar möjligheter för var och en att lära och utvecklas. Tillsammans för ett hållbart Håbo och en kommun för hela livet.

Grundskolor i Håbo

Information och kontaktuppgifter till skolorna i Håbo.

Frånvaroanmälan

Anmäl sjukdom och frånvaro via vår e-tjänst eller per telefon.

Lov och läsårstider

Information om terminsstart, terminsslut, lov- , planerings- och helgdagar.

Översyn av grundskolans organisation

Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en förändrad organisation för de kommunala grundskolorna i Håbo. Syftet är att ta fram ett förslag på en organisation som är både pedagogiskt och ekonomiskt hållbar på lång sikt.

Läs mer om översynen
Ansök om skolskjuts inför hösten

Barn som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan få skolskjuts mellan hemmet och skolan. För att få skolskjuts måste vissa krav uppfyllas.

Läs mer och ansök
Vi vet att det finns en perfekt bok för varje barn

Våra skolbiblioteket är en viktig del av elevernas lärande. Våra skolbibliotekarier hjälper till och guidar varje elev till de böcker som matchar just deras läsförmåga, stimulerar deras läslust och främjar deras språkutveckling. Tillsammans med lärarna arbetar vi för att främja elevernas läsning. Vi rekommenderar också gärna böcker som du själv kan låna på Håbo bibliotek.

Besök Håbo bibliotek

Kontakta Håbo kommun

Kontaktcenter är din direktkontakt till Håbo kommun. Där får du information, vägledning och rådgivning som rör kommunal verksamhet och service. Välkommen att hör av dig till oss om du har frågor om till exempel skolskjuts, skolplacering, ansöka till skola och förskola.
Telefon08:00 - 16:00 måndag till torsdag 08:00 - 15:00 fredagar 08:00 - 12:00 dag före helgdag0171-525 00