Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Skolskjuts

Elever som går förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan få skolskjuts mellan hemmet och skolan. För att få skolskjuts måste du uppfylla vissa krav. Här kan du läsa gällande regler och hur du som vårdnadshavare ansöker om busskort eller skoltaxi.

Skolskjuts inför höstterminen 2024

Nu kan du som behöver ansöka om skolskjuts inför hösten.

Tänk på att vissa av våra tidigare beslut är fleråriga och gäller under flera läsår. Om du har ett beslut som är giltigt även nästa läsår behöver du inte skicka in en ny ansökan.

Sista ansökningsdag inför höstterminen är den 7 juni. Om du ansöker senare kan vi inte garantera ett beslut innan skolstart.

Logga in på vårdnadshavarportalen för att se alla dina tidigare beslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vem kan få skolskjuts?

För att få skolskjuts finns det fastställda krav som du måste uppfylla:

 • Du bor i Håbo kommun
 • Du går i förskoleklass, grundskola,anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola.

Bedömningen av din rätt till skolskjuts ser olika ut beroende på om den skola du går på är:

 • din skolskjutsskola eller den skola där kommunen skulle ha placerat dig
 • en kommunal eller fristående skola som du själv valt

Skolskjuts till placeringsskola, skolskjutsskola eller vald skola

Du måste även uppfylla något av de här kraven

 • Din skolväg ska vara längre än
  - 2 km för elev i förskoleklass
  - 3 km för elev i årskurs 1 - 3
  - 4 km för elev i årskurs 4 - 6
  - 5 km för elev i årskurs 7 - 9
  - 6 km för elev i anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskolan)
 • Din väg till skolan är farlig på grund av trafiken.
 • Du har ett funktionshinder som gör det svårare för dig att själv ta dig mellan hemmet och skolan.
 • Du har andra särskilda skäl som gör det svårare för dig att själv ta dig mellan hemmet och skolan.

Skolskjuts med anledning av avståndet mellan hemmet och skolan
Skolskjuts med anledning av trafikförhållanden
Skolskjuts med anledning av funktionsnedsättning

Vilken form av skolskjuts får jag?

Skolskjuts beviljas i första hand i form av ett UL-kort som du kan använda på UL:s ordinarie bussar.

Du kan också ansöka om att få skolskjuts i form av skoltaxi till exempel om du inte kan resa med vanlig kollektivtrafik.

Busskortet skickas hem till dig

Vi beställer ett UL-kort till dig efter att beslutet har fattats. Kortet skickas av UL direkt hem till din folkbokföringsadress.

Om du ansöker om skolskjuts med buss under terminen kommer du att få busskortet senast sex arbetsdagar från att vi beviljat ansökan. Busskort inför ett nytt läsår skickas ut i början av augusti.

För att resa till skolan använder du UL:s bussar. Det finns inte några särskilda skolbussar.

Bussarnas tidtabeller hittar du på UL:s webbsida. Där finns också information om kortets giltighetstider på kvällar och lov.

Tappat eller trasigt UL-kort? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från UL om skolkortet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen gör en beställning

När vi har beviljat skolskjuts med taxi gör vi en beställning till taxibolaget. Vilka dagar och adresser som står i beställningen beror på vad du skrev i ansökan och vad som står i beslutet.

Beställningen skickar vi till din skola.

Skolan lägger in lämnings- och hämtnings tider i beställningen. Tiderna ska passa med ditt schema.

Skolan kan också lägga till extra information om dina behov under eller inför resan eller om upphämtningsplatser vid skolan.

Om du har frågor eller synpunkter på beställningen, kontakta din skola.

Om du fått ett nytt schema eller vill ändra vilken tid taxin hämtar eller lämnar dig kan du också prata med skolan så ändrar de beställningen.

Samtrans planerar taxiresan

Skolan skickar beställningen till Samtrans som är det taxibolag som Håbo kommun använder för skolskjuts.

Taxibolaget Samtrans har tio arbetsdagar på sig att planera taxiresan.

Taxibolaget ska planera skolskjuts så att så få bilar som möjligt behövs. Därför behöver du för det mesta åka tillsammans med andra elever, på samma sätt som om du åkte buss.

När planeringen är klar kontaktar Samtrans dig och berättar när du kommer att hämtas och lämnas vid hemmet.

Samtransappen

I Samtrans app kan du som vårdnadhavare:

 • Avboka resor
 • Se tider för hämtning och lämning
 • Se förseningar
 • Se om ditt barn befinner sig i bilen

Avbokning av resa

Om du inte ska använda skoltaxi under en eller flera dagar kan du kontakta Samtrans och avboka de resor som inte blir av. Avbokning av beställda resor ska göras så snart du vet att eleven inte ska åka.

För att avboka resor kan vårdnadshavaren använda appen ”Samtrans Resor”,  Samtrans KundWebb eller ringa Samtrans växel. Det här kan göras dygnet runt.

Telefonnummer: 08-522 500 00

Kundtjänst: kundtjanst@samtrans.se

Länkt till samtrans webb:  samtrans.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att vårdnadshavarna ansvarar för att avboka beställda taxitransporter vid sjukdom, ledighet eller

Enligt kommunens avtal med Samtrans så betalar vi för alla resor som inte bokas av minst 24 timmar i förväg. Därför ber vi dig att boka av din resa så fort du kan.

Tider för skoltaxi

Om du har frågor eller vill ändra vilken tid som skoltaxin hämtar och lämnar dig kontaktar du din skola.

Kontaktuppgifter till grundskolor i Håbo

Särskild skolskjuts med taxi följer vissa bestämda tider som kallas ramtider. Skoltaxin lämnar och hämtar elever på en skola på dessa tider. Skolan ska anpassa sin schemaläggning efter de tiderna om det går.

Skolan beställer en taxi till den ramtid som passar bäst med ditt schema. Det innebär att om du slutar precis innan eller precis efter en ramtid så kommer du få en lång väntetid på eftermiddagen.

Ibland ska en skoltaxi hämta elever på flera olika skolor. Då kan skoltaxin komma några minuter efter den angivna tiden. Om inte skoltaxin har kommit efter 10 minuter kontaktar skolan Samtrans och berättar att taxin är försenad.

Skolan har ansvar för dig till dess att du kliver på skolskjutsen hem. Det gäller även om du inte går på fritids.

Ändring av schema

Om du fått ett nytt schema eller vill ändra vilken tid taxin hämtar eller lämnar dig ska du prata med din skola så ändrar de i beställningen.

Synpunkt på taxiresan

Om din taxi är försenad eller om det uppstår några andra problem med vår taxileverantör vill vi att du hör av dig till oss.

Maila din synpunkt till skolskjuts@habo.se

Berätta vilket barn det gäller och vilken dag och tid som det inträffat. Vi tar upp alla avvikelser med vår taxileverantör.

Håbo kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller alla barn och elever som bor i kommunen och som går i förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Om du under en tillfällig period inte själv kan ta dig till skolan på grund av en olycka så kan du få hjälp med transport till och från skolan. Du eller din vårdnadshavare anmäler olyckan direkt till kommunens försäkringsbolag så hjälper de dig.

Du behöver ha ett intyg från behandlande läkare att du har behov av taxi och under vilken period.

Så här gör du:

 • Du eller din vårdnadshavare kontaktar kommunens försäkringsbolag.
 • Försäkringsbolaget granskar ditt sjukintyg och ger dig ett intyg att du har rätt till taxi.
 • Efter att du har fått bekräftelse från försäkringsbolaget beställer du själv resor från valfritt taxibolag. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnar du själv till det taxibolaget du valt.
 • Du visar intyget från försäkringsbolaget för taxiföraren. Det är viktigt att intyget är med varje resa.
 • Taxibolaget skickar faktura för resan direkt till försäkringsbolaget.

Du behöver inte skicka något intyg eller anmälan till kommunen eller skolan. All kontakt sker direkt med kommunens försäkringsbolag och taxibolaget.

Anmäl olycksfall hos kommunens försäkringsbolag Svedea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta Svedea via telefon, mejl eller post

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan är du välkommen att ringa eller mejla oss på Kontaktcenter.

Telefonnummer: 0171-525 00

E-post: kommun@habo.se

 

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster