Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Trafik och infrastruktur

Håbo kommun arbetar ständigt med att utveckla vägnätet i befintliga bostadsområden så väl som tillkommande verksamhetsområden, att sköta och administrera lekplatser, torg och planteringar samt att underhålla parker, vägar och allmänna platser.

Kommunen har många uppdrag som rör trafik, vägar och gator. Vi är ansvariga eller delaktiga vid ny- och ombyggnation av väginfrastruktur till exempelvis ett nytt bostads- eller verksamhetsområde.

Det är Gatu- och parkavdelningen som ansvarar för allmänna platser i Håbo kommun. Det innefattar bland annat skötseln av kommunens planteringar, lekplatser, parker och grönområden och våra prydda rondeller.

Renhållning i form av skräpplockning, tömning av papperskorgar och klottersanering genomförs regelbundet i kommunens centrala delar.

Nyheter

Driftinformation

Aktuell information om störningar i trafiken och infrastrukturen.

Det finns inga rapporterade driftstörningar för tillfället.

​Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster