Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunens planarbete

vybild över Bålsta C

Planeringen sker via de olika plandokumenten översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram och detaljplan.

Översiktsplanen tar ett helhetsgrepp om hela kommunens utveckling i olika områden och efter olika teman.  I utvecklingsområden kan även en fördjupning av översiktsplanen vara nödvändig. En sådan fördjupad översiktsplan finns för Bålsta tätort.

Mot bakgrund av översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner, upprättar kommunen planprogram och detaljplaner som mycket konkret styr utvecklingen och markanvändningen i ett mindre område beståendes av endast en eller ett fåtal fastigheter.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster