Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vatten och avlopp

Torresta strand och sjö

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Håbo är det många som har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har eget vatten och avlopp. Det är Håbo kommun som ansvarar för kommunalt vatten och avlopp.

Håbo kommun levererar kommunalt vatten och avlopp till de fastigheter som ligger inom så kallade verksamhetsområden. Verksamhetsområden är geografiska områden där kommunfullmäktige beslutat att kommunalt vatten och avlopp ska finnas.

Kommunens uppdrag är att säkerställa produktion och leverans av ett hälsosamt och rent dricksvatten till abonnenter samt att avleda och rena avloppsvatten för att skydda hälsa och miljön. På VA- avdelningen arbetar vi även med skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

Vid akut driftstörning

Om du har upptäckt en vattenläcka eller stopp i avloppet ska du kontakta kommuen.

Kontorstid:   Kontakta VA-avdelningen på telefon 0171-525 00.
Övriga tider: Kontakta SOS Alarm AB på telefon 018-14 21 14.

Avloppsstopp kan uppstå i såväl kommunens ledningar som i din fastighets ledningar. Kommunen ansvarar för stopp utanför din tomtgräns (förbindelsepunkten) medan stopp inom fastigheten är fastighetsägarens ansvar. Läs mer om ansvarsfördelningen här.

Bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) Pdf, 340.3 kB. reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Håbo kommun.

VA- avdelningens uppdrag är att säkerställa produktion och leverans av ett hälsosamt och rent dricksvatten till abonnenter samt att avleda och rena avloppsvatten för att skydda hälsa och miljön. På VA- avdelningen arbetar vi även med skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

 

 

​Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster