Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bygga nytt, ändra eller riva

Det finns åtgärder som inte behöver bygglov men istället kräver en anmälan. Nästan alla arbeten som berör en byggnads inre delar kräver att en anmälan görs. Här finns information som rör bygglov, anmälan, tillstånd och fastighetsfrågor.

exempel verktyg

Du behöver bygglov om du ska:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • väsentligt ändra en byggnads yttre utseende (exempelvis ta upp en nytt fönster eller dörr där det tidigare inte funnits, måla om till annan kulör, byta panel, byta tak eller byta takkulör)
 • ändra användningen av en byggnad (exempelvis från bostad till förskola)
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar
 • riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område

Sök bygglov och gör en anmälan genom vår e-tjänst Minutbygg (länk till annan webplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om du ska:

 • göra en tillbyggnad på max 15,0 kvadratmeter bruttoarea (Attefallstillbyggnad)
 • uppföra en komplementbyggnad på max 30,0 kvadratmeter (Attefallskomplementbyggnad i form av komplementbostadshus, garage, förråd eller växthus)
 • göra ny bostadslägenhet i ett en- eller tvåbostadshus
 • göra max två mindre takkupor på ett en– eller två bostadshus
 • göra avsevärd ändring av planlösningen i befintlig byggnad
 • göra ingrepp i en byggnads bärande delar
 • installera en ny hiss eller väsentligt ändra befintlig
 • installera en ny eldstad och rökkanal eller ändra befintlig
 • installera ny ventilation i en byggnad eller väsentligt ändra befintligt
 • installera nya ledningar för vatten och avlopp eller väsentligt ändra befintligt
 • väsentligt ändra brandskyddet i befintlig byggnad
 • rivning av byggnad eller del av byggnad

Observera att ingen bygglov- eller anmälningspliktig åtgärd får påbörjas innan ett startbesked har getts.

Är du osäker på om åtgärden kräver bygglov eller anmälan, vid bygglov är du välkommen att höra av dig till oss:

Vägledning vid bygglov Öppnas i nytt fönster.

Det går även bra att ringa till kontaktcenter 0171-525 00

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster