Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi ansvarar för central administration och ger stöd och service till nämndernas förvaltningar, allmänheten och andra myndigheter.

På förvaltningen finns också funktioner inom folkhälsa, bredband och digitalisering, ombudsman för äldre och funktionsvariationer.

Enheten består av fastighet, lokalvård och måltidsservice.

Vi ger stöd till kommunens verksamheter i ekonomi- och upphandlingsfrågor.

Ekonomi arbetar bland annat redovisning, budgetarbete, bokslut, årsredovisning. och har systemansvar för kommunens ekonomisystem. Vi arbetar också med de löpande arbetsuppgifterna som in- och utbetalningar och fakturering.

Upphandling arbetar med att hålla ihop inköpsprocessen i kommunen. Vi är bland annat med i planering inför vilka upphandlingar som ska genomföras, genomförande, uppföljning och tolkning av avtal, och ansvarar för e-handeln.

HR har det övergripande ansvaret för kommunens lön- och personalfrågor. Vi nsvarar bkand annat för frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingar och rekrytering.

IT och Digitalisering är ett stöd till kommunens verksamheter i IT-frågor. Enheten ansvarar bland annat för drift, underhåll och utveckling av kommunens it-, arbets- och webbplattform och tekniskt systemansvar.

Kansliavdelningen ansvarar för att arbeta med och utveckla kommunens informationsförvaltning och  ärendehanteringsprocess.

Kommunikationsavdelningen stödjer kommunens verksamheter i deras kommunikation.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster