Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Dialog, synpunkter och medborgarförslag

Du som medborgare i Håbo kommun har rätt att vara med och påverka hur kommunen styrs. Det finns flera olika sätt att påverka eller lämna synpunkter på det som händer i kommunen. Här får du mer information om olika sätt för dig att påverka.

 • Allmänhetens frågestund

  Under allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträde kan du ställa frågor om kommunens verksamheter till de folkvalda politikerna.

 • Klagomål mot utbildning

  Du som har ett klagomål som gäller utbildning eller barnomsorg kan vända dig direkt till verksamheten eller huvudmannen (kommunen).Det är viktigt att vi får kännedom om klagomål för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att utveckla våra förskolor och skolor.

 • Kontakta politikerna

  Politikerna är våra förtroendevalda som väljs under valet. Du kan vända dig direkt till dem för politiska frågor.

 • Medborgarförslag

  Du som är privatperson och är folkbokförd i Håbo kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Ett medborgarförslag som skickas in är oftast av mer omfattande karaktär.

 • Synpunkter

  Du kan lämna en synpunkt som kan vara kritik, beröm, idéer eller förslag. Ett förslag som lämnas in som en synpunkt hanteras skyndsamt.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster