Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hållbara Håbo

Bilden visar de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Bilden visar de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Håbo kommun arbetar för att vara en hållbar tillväxtkommun där vi tar vårt
långsiktiga ansvar för ekonomi, invånare, natur och klimat. Visionen om hållbara Håbo och hållbarhetsstrategin är vårt sätt att möta de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ett hållbart samhälle är ett samhälle som fungerar i alla dess delar utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Genom att klicka på puffarna nedan kan du läsa om vilka åtgärder Håbo vidtar för att bidra till en hållbar utveckling.

Åtgärder för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling

Åtgärder för den sociala dimensionen av hållbar utveckling

Åtgärder för den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling

Håbo kommuns hållbarhetsstrategi

Hållbarhetsstrategin ger kommunens verksamheter, bolag och aktörer verksamma inom Håbo kommun vägledning till ett hållbart Håbo. I strategidokumentet pekas Håbo kommuns gemensamma vilja, långsiktiga visioner och målsättningar ut för att tydliggöra vad vi tillsammans behöver och ska fokusera på.

Läs mer i hållbarhetsstrategin för Håbo kommun Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommuns hållbarhetstårta

Håbo kommuns hållbarhetstårta illustrerar hållbarhetsstrategins inriktningar för respektive hållbarhetsdimension, hur de samspelar och är beroende av varandra och hur de förhåller sig till de globala målen.

Håbo kommuns hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten beskriver hållbarhetsarbetet som genomförts under året och redovisar statistik över statusen för de olika hållbarhetsperspektiven i kommunen. Hållbarhetsrapporten för 2022 var den första uppföljningen av kommunens hållbarhetsstrategi och 6 maj 2024 godkände kommunfullmäktige hållbarhetsrapporten för 2023.

Hållbarhetsrapport 2023 Pdf, 737 kB, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhetsrapport 2022 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Hur går det för Håbo?

Jämfört med andra kommuner visar majoriteten av Håbo kommuns nyckeltal för Agenda 2030 från Kolada ett medel­‑ eller bra resultat. Det finns lokala utmaningar för Håbo även om vi i jämförelse med andra kan ha ett bra resultat. Kommunen avser att följa upp arbetet med Agenda 2030 med hjälp av Koladas nyckeltal men även andra relevanta nyckeltal med 2019 som basår.

Kolada nyckeltal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SEKOM gröna nyckeltal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster