Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Faderskap

Om ni som föräldrar är ogifta måste vanligtvis faderskapet formellt fastställas hos kommunen. Du bokar då en tid genom att mejla ditt namn och dina kontaktuppgifter till socialnämndens funktionsbrevlåda. Adressen hittar du i kontaktrutan längst ner på den här sidan. Om du har blivit förälder efter den 1 januari 2022 så är det dock numera även möjligt att bekräfta föräldraskapet via Skatteverkets e-tjänst. Det förutsatter dock att bekräftandet sker inom 14 dagar från barnets födelse, annars är det hos kommunen som fastställandet behöver göras. Du hittar mer information nedan under avsnittet 'Bekräfta föräldraskap hos Skatteverket'.

Det är viktigt att faderskapet fastställs, alltså bestäms, så snart som möjligt. Det bör vara fastställt inom tre månader från barnets födelse.

Innan faderskapet är fastställt är barnet inte behörigt till exempelvis arv eller barnpension efter pappan. Om barnet ska bära pappans efternamn kan inte namnet registreras förrän faderskapet är formellt fastställt.

Fastställande av faderskap kan även göras före barnets födelse. Föräldrar kan anmäla gemensam vårdnad samtidigt som faderskapet fastställs på Familjerätten.

Du som har blivit förälder efter den 1 januari 2022 kan bekräfta föräldraskapet via Skatteverkets e-tjänst som du når genom att klicka på länken nedan. Det innebär att nyblivna föräldrar som är ogifta och folkbokförda i Sverige kan registrera föräldraskapet via sin dator eller mobil under de första 14 dagarna efter barnets födelse, annars är det hos kommunen som fastställandet behöver göras.

Länk till Skatteverkets e-tjänst: https://skatteverket.se/bekräftaföräldraskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om föräldrar är ogifta måste faderskapet formellt fastställas.

Både du som mamma och pappa kommer båda två till kommunhuset i Bålsta och skriver under en bekräftelse och ges samtidigt möjlighet att anmäla gemensam vårdnad om barnet. Kopia på bekräftelseblanketten skickas till Skatteverket som registrerar faderskap och eventuell gemensam vårdnad.

Fastställande av faderskap vid sammanboende handläggs av Socialförvaltningens kansli. Du bokar en tid genom att skicka ditt namn och dina kontaktuppgifter till socialnamnden@habo.se
Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Om föräldrarna är gifta är mannen i äktenskapet att anse som pappa till barnet och annan fastställelse av faderskapet görs vanligen inte.

Reglerna kring detta finns i Föräldrabalken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När en mamma inte bor tillsammans med barnets pappa eller om det är okänt vem pappan är, så upprättas ett MF-protokoll, det vill säga ett omfattande underlag för att faderskapet ska kunna bli bekräftat. Om det finns flera aktuella män i utredningen så måste en rättsgenetisk undersökning göras.

Munskrapsprov eller blodprov tas på alla parter. Efter analys, men hjälp av DNA-teknik, kan mamman och pappan underteckna bekräftelsen. Om någon av föräldrarna inte medverkar i utredningen är socialnämnden skyldig att lämna ärendet till rättslig prövning. Det innebär att faderskapet fastställs i domstol.

Fastställande där modern och fadern inte är sammanboende handläggs av Familjerättens handläggare.

Kontakt

Socialnämndens funktionsbrevlåda
E-post: socialnamnden@habo.se

Kontaktcenter
Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster