Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Grillplatser

Ta dig ut till någon av kommunens anlagda grillplatser! Tänk på att grillplatserna är allmänna platser där ni delar på utrymmet med andra. Tack för att du grillar med hänsyn och försiktighet.

Kvarnkojan

Vid Kvarnkojan på Granåsen utanför Bålsta finns en grillplats med tre grillar. Under perioden maj - september 2023 kommer det inte finnas ved att tillgå, då alla som vill grilla får ta med egen kol eller ved. Observera att det enbart är tillåtet att göra upp eld på anvisad plats inom naturreservatet.

Teknikbacken

Vid toppen av Teknikbacken på Granåsen finns en grillplats med bänkbord. Ta med egen kol eller ved.

Ekilla

På stranden vid Djupvik på Ekillaåsen finns en grillplats med sittbänkar. Ta med egen kol eller ved. Observera att det enbart är tillåtet att göra upp eld på anvisad plats inom naturreservatet.

Viby friluftsområde

Vid entrén till Viby friluftsområde Öppnas i nytt fönster. finns en grillplats med vindskydd, bänkar och bord. Ta med egen kol eller ved.

Broby backar/Nyponkullen

I beteshagen vid Broby backar i Bålsta finns det en grillplats med sittstockar runt. Ta med egen kol eller ved. Eftersom grillplatsen är i en beteshage ber vi er att tänka extra på att uppträda lugnt för att inte skrämma betesdjuren och ta med ditt skräp hem.

Bålstaåsen

Bålstaåsen finns två grillplatser. I norra delen av det gamla grustaget finns en grillplats med sittbänkar.
I en lite glänta i skogen precis nordöst om gångtunneln under järnvägen från Britsätersvägen finns en tillgänglighetsanpassad grill och bänkbord. Ta med egen kol eller ved.

Lillsjön

Vid Lillsjön finns en grillplats på sjöns sydöstra sida. Ta med egen kol eller ved.

Aronsborgsviken

I anslutning till hamnen i Aronsborgsviken finns en grillplats. Ta med egen kol eller ved.

Kalmarsand

Intill kiosken vid Kalmarsand finns en grillplats med sittbänkar. I den östra delen av badstranden finns det även en grillplats med sittbänkar. Ta med egen kol eller ved.

Väppebyängsparken

I anslutning till förskolan på Väppeby äng finns det en liten park där det finns en grillplats. Ta med egen kol.

Frösundaviks park

Vid stranden i Frösundavik finns en grillplats med två grillar. Ta med egen kol.

Enebyparken

I Enebyparken i Bålsta finns en grillplats med en grill försedd med två grillytor i anslutning till lekplatsen. Ta med egen kol.

Banankontakt

Vid lekplatsen banankontakt intill Åbergs museum finns en grillplats. Ta med egen kol.

Sågarbacken

I anslutning till Sågarbackens områdeslekplats finns en grillplats. Ta med egen kol.

Balders hage

På en liten höjd i Balders hage i Skörby finns det en grillplats med sittbänkar. Ta med egen kol eller ved.

Torresta

Vid vattnet längs med Torresta naturstig finns en grillplats med sittbänkar. Ta med egen ved eller kol.

Vattunöden

I anslutning till Vattunöden i Kalmarsnäslandets naturreservat finns fyra grillplatser med en eldstad vardera. Ta ta med egen ved eller kol. Observera att det enbart är tillåtet att göra upp eld på anvisad plats inom naturreservatet.

Dumpersbacken

Vid Dumpersbacken vid Västerängen i centrala Bålsta finns en grillplats med sittbänkar. Ta med egen kol eller ved.

Biskops-Arnö

På Fästningsberget på Biskops-Arnö finns en grillplats med sittbänkar. Ta med egen ved eller kol.

Kvarnberget

På Kvarnberget vid Hjälstaviken finns en grillplats med sittbänkar. Ta med egen ved eller kol. Observera att det enbart är tillåtet att göra upp eld på anvisad plats inom naturreservatet.

Skörby

I skogen mellan Skörby och Logistik Bålsta finns en grillplats med sittbänkar placerad i en skogsglänta med vy över öppen åkermark. Ta med egen ved eller kol. Hit kan man ta sig från gång-och cykelbanan mellan Kalkstensvägen och Björnängsvägen via en stig uppmärkt med snitselband.

Att tänka på när du eldar i naturen

Du får under vissa förutsättningar och eget ansvar göra upp eld i naturen enligt allemansrätten, även där det inte finns en anlagd grillplats. Allemansrätten ger dig dock ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att på eget ansvar elda under säkra förhållanden, vilket gäller oavsett om grillplatsen är anlagd eller inte. Detta bör du tänka på om du ska elda eller grilla i naturen: 

  • Det kan vara olämpligt att elda i naturen om det är väldigt torrt i marken. MSB har gjort appen "Brandrisk ute" där du kan se aktuell brandriskprognos för ditt område.
  • Välj rätt plats, gärna en iordninggjord eldstad eller grus eller sandmark med tillgång till vatten att släcka med.
  • Tänk på vindriktning och styrka. Vinden kan föra med sig gnistor till närliggande skog eller torra gräsytor.
  • Elda inte på torvmark eller i mossa.
  • Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp.
  • Undvik att elda nära myrstackar eller stubbar.
  • Ta med dig sopor och skräp hem. Eldstaden är ingen plats för sopor.
  • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken, men levande träd måste du låta vara ifred. I naturreservat kan det även vara förbjudet att ta död ved.
  • I naturreservat kan särskilda regler gälla för eldning. Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området.
  • Inom tätbebyggt område regleras eldning av lokala föreskrifter.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster