Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Fiske

Barn fiskar vid brygga

Mälaren erbjuder fantastiska möjligheter till fiske hela året runt, och är en av de artrikaste sjöarna i landet. Mälaren är säskilt känd för sina fina vatten för gädda och gös.

Var och hur får jag fiska i Mälaren?

I Mälaren är vattnet uppdelat i enskilt frivatten och enskilt vatten, som omfattas av olika fiskeregler. I enskilt frivatten tillhör fiskerätten enskilda men här är ändå fisket i stor utsträckning fritt för alla. I enskilt vatten är fisket privat och tillhör fastighetsägaren.

Om du använder handredskap får du fiska utan fiskekort i Mälaren på enskilt vatten och enskilt frivatten. Handredskap är fiskeredskap som förs från handen och består av lina och högst tio krokar. Typiska handredskap är metspö, pimpelspö och kastspö. På enskilt frivatten är det även tillåtet med visst nätfiske.

Läs mer om vilka fiskebestämmelser som gäller för Mälaren här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trolling - Dragrodd - Angel

Det så kallade TDA-fisket (Trolling-dragrodd och angel) ingår inte i det fria handredskapsfisket. Du får TDA-fiska i delar av Ekoln, Skofjärden och Gorran om du har löst fiskekort, TDA-kortet, som finns att köpa online via Stockholm stad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska du fiska gös i Mälaren?

Sommaren 2012 kom nya regler för fisket i Mälaren. Bland annat måste du släppa tillbaka gös som är mindre än 45 cm. Du får heller inte använda nät som har en maskstorlek på 60–120 mm.

Läs mer om gösfiske i Ekoln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Generella fiskeregler

 • Fredade arter: Havsnejonöga (sött och salt), majfisk, staksill, vårsiklöja, storskallesik, groplöja, skärkniv samt ål och mal.
 • Ålfiskeförbud gäller för allt fiske i havet och i alla vattendrag upp till 3:e vandringshindret. Vid fiske med ryssja skall fiskehuset/struten ha två cirkulära flyktöppningar för ål med en diameter av minst 60 mm alternativt strut med >60 mm nätmaska.
 • Fiske med sprängmedel, kemikalier, elektrisk ström, skjutvapen eller redskap som spetsar fisken, t.ex. ljuster och harpun är förbjudet.
 • Ryckfiskeförbud gäller i Mälaren och i skärgården. Krokredskap får inte vara anpassat för ryckfiske.
 • Huggkrok får användas för att bärga fångad fisk.
 • Fiske får inte bedrivas närmare än 100 m från fast fiskeredskap eller fiskodling som är utmärkt.
 • Fisk som fångas på otillåtet sätt, under otillåten tid eller som inte håller minimimåttet skall återutsättas.
 • Det krävs ovillkorligen tillstånd från Länsstyrelsen att flytta, utplantera eller odla fisk.
 • Zoner med fiskeförbud från den 1 september till den 31 december finns utanför de viktigaste åarna för havsöringens reproduktion. Se sidan 10 under fredningsområden.
 • Vissa områden har generella fiskeförbud, exempelvis runt Forsmarksverket. Platserna är markerade i såväl sjö- som båtsportkorten samt ofta även på platsen.
 • Det är förbjudet att sprida kräftpest. Signalkräftor får inte riskera att komma i kontakt med flodkräftsjöar. Redskap och annat som kan har varit i kontakt med signalkräftor skall desinfekteras om de flyttas mellan sjöar. Desinfektion, fyra alternativ: 1) torka till ”kruttorrt”, 2) skölj i 70 % sprit = T-sprit/vatten, 3) koka i 5 min, 4) frys, minst –10 °C ett dygn.

Mer information finner du på svenska fiskeregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hindra spridning av invasiva främmande arter

Växter och mindre djur fastnar på fiskeredskap, båtar och på båtutrustning. Rengör därför båt och redskap innan du använder dem i ett nytt vatten. Ta även bort sådant som växer på båten innan du flyttar den. Tänk också på att det inte är tillåtet att utan tillstånd från länsstyrelsen sätta ut fisk eller andra arter i nya vatten, hav eller att flytta djur mellan vattendrag.

I dag finns minst 23 främmande akvatiska arter i Mälaren. Flera av dem är väl etablerade i Mälarens ekosystem. Bland de mest kända och problematiska kan nämnas vattenpest, smal vattenpest, sjögull, ullhandskrabba, vandrarmussla och signalkräfta bärande på kräftpest.

Läs mer om vad du bör tänka på när du fiskar eller använder båt. Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster