Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Båtar och hamnar

Båtar vid en brygga

Håbo kommun angränsar till 12 mil kust. Här finns det goda möjligheter till ett aktivt båtliv. Det finns flera båtklubbar i kommunen som erbjuder båtplats för medlemmar.

Det finns flertalet båtklubbar i kommunen som erbjuder båtplats för medlemmar. I Aronsborgsviken som ligger centralt i Bålsta finns det en mindre kommunal brygga. I anslutning till denna brygga finns en iläggningramp för båtar. Bryggan är till för sjösättning och upptagning av båtar.

I Skokloster finns det en gästhamn som drivs i privat regi.

Parkering vid Aronsborgsviken för bilar med båttrailer

Vid Aronsborgsviken finns en parkering för bilar med båttrailer. Den ligger vid Arosvägens västra sida i höjd med Sjövägen.

Det är inte tillåtet att parkera på gräsytorna vid Aronsborgsviken och inte heller på Forsells väg, där det råder parkeringsförbud. All parkering med trailer hänvisas till parkeringen.

Den som ställer sig utanför anvisade ytor riskerar att få en parkeringsanmärkning.

Karta båttrailerparkering Aronsborgsviken

Förhindra spridning av invasiva främmande arter

Växter och mindre djur fastnar på fiskeredskap, båtar och på båtutrustning. Rengör därför båt och redskap innan du använder dem i ett nytt vatten. Ta även bort sådant som växer på båten innan du flyttar den. Tänk också på att det inte är tillåtet att utan tillstånd från länsstyrelsen sätta ut fisk eller andra arter i nya vatten, hav eller att flytta djur mellan vattendrag.

I dag finns minst 23 främmande akvatiska arter i Mälaren. Flera av dem är väl etablerade i Mälarens ekosystem. Bland de mest kända och problematiska kan nämnas vattenpest, smal vattenpest, sjögull, ullhandskrabba, vandrarmussla och signalkräfta bärande på kräftpest.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster