Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Gång- och cykelvägar

Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna och främja cyklandet i kommunen för att du ska kunna välja ett hållbart transportmedel som förbättrar hälsa och välmående för dig och din nästa samt är vänligare mot både plånbok och klimat.

Håbo är en bra cykelkommun!

Här finns det goda möjligheter att gå och cykla, vi har bland annat närmare 100 kilometer cykelväg, varav kommunen är väghållare för majoriteten. Vi investerar stora medel i ny infrastruktur, drift och underhåll samt åtgärder på befintligt gång- och cykelvägnät. Under 2021 investerade kommunen 458 kr/invånare i ny cykelinfrastruktur samt drift och underhåll.

Det är bland annat detta som gjorde att vi utnämdes bästa cykelfrämjarkommun bland småkommuner (under 50 000 invånare) i Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2022! Det är en jämförelsestudie mellan deltagande kommuner och det är andra gången som Håbo deltar. Förra gången, 2020, placerade sig kommunen delad trea.

Här kan du läsa mer om varför vi presterar så bra i 2022 års Kommunvelometer och på Cykelfrämjandets hemsida hittar du samtliga rapporter för i år och tidigare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det här gör kommunen

Det här är på gång

  • Genomföra årligt återkommande trafiksäkerhetsarbeten med fokus på passager och Säkra skolvägar.
  • Bygga ut gång- och cykelvägnätet, under 2022 bygger vi exempelvis två sträckor som kopplar samman Kraftleden längs med Västerskogs industriområde och Skörbyleden.
  • Det är intentionen att påbörja byggnation av en gång- och cykelväg från Slottsskogen till Skokloster.
  • Rusta upp och utökar antalet cykelparkeringar vid Resecentrum och vid hållplatser i tätorten i och med projektet Bättre buss i Bålsta. Lätt att gå och cykla!
  • Prioritera centrala och viktiga gång- och cykelvägar i snöröjning samt drift och underhåll.
  • Under 2022 kommer den strategiska delen av vår cykelplan, Cykelstyret, revideras samt den sista delen med åtgärdslistor, Åtgärdshjulet, för att uppnå de satta målen tas fram.
  • Sätta upp vägvisning längs med gång- och cykelvägnätet i kommunen.

Läs mer om några av de pågående projekten under Trafikprojekt.

Det här har vi gjort

Under de senaste åren har vi bland annat anlagt drygt 4 km gång- och cykelväg (delvis som säkra skolvägar), tagit fram styrdokument för kommunens cykelarbete (Ramverket och Cykelstyret), genomfört en resvaneundersökning och tecknat hållbarhetslöften för att öka gång och cykling med Länsstyrelseni Uppsala län.

Vi har samlat information om några av kommunens bästa cykelslingor och -leder här.

I Håbo kommun finns det tre platser där du kan fylla luft i däcken till din cykel, barnvagn eller rullstol. Pumparna har en manuell pumpfunktion med ett multi-munstycke för alla typer av ventiler. De finns tillgängliga dygnet runt.

Du hittar pumparna på de här platserna:

  • Busstationen
  • Fridegård
  • Kommunhuset

Om en pump inte fungerar - gör en felanmälan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun har en antagen cykelplan. En aktuell cykelplan är ett viktigt styrdokument för att kunna göra insatser för att främja cyklandet i kommunen. Genom insatser som gör cykeln till ett mer konkurrenskraftigt transportmedel kan vi minska bilanvändandet.

Planen ligger också till grund för planering och prioritering samt för att avsätta resurser för cykelinfrastruktur.

Cykelplanen är uppdelad i tre dokument:

Cykelstyret - Strategisk del Pdf, 3.1 MB.

Ramverket - Riktlinjer Pdf, 945.4 kB.

Åtgärdshjulet - under framtagande.

Trafikskyltning

I filmen från Atentis (tidigare NTF Öst) kan du lära dig mer om vad olika trafikskyltar betyder för cyklister. Vi rekommenderar även videorna om cyklisternas ABC på Atentis youtubekanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster