Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Torg och allmänna platser

Det är Gatu- och parkavdelningen som ansvarar för allmänna platser i Håbo kommun. Det innefattar bland annat skötseln av kommunens planteringar, lekplatser, parker och grönområden och våra prydda rondeller. Vi beslutar även om tillstånd för nyttjande av allmän plats för exempelvis försäljning eller reklam.

Begreppet allmän plats

Med offentlig plats menas allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplaner redovisas som allmän plats och som har upplåtits för det ändamålet. Vid allmänna platser gäller lokala föreskrifter som beslutats av kommunfullmäktige.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster