Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Gaturenhållning och snöröjning

Kommunen anlitar en entreprenör för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning. Renhållning i form av skräpplockning, tömning av papperkorgar och klottersanering genomförs regelbundet i kommunens centrala delar.

Gaturenhållning

Skräpplockning och tömning av papperskorgar görs regelbundet i kommunens centrala delar och vid behov. Om du upptäcker nedskräpning på offentlig plats kan du felanmäla detta.

 • Bålsta centrum städas måndag, onsdag och fredag varje vecka (skräpplockning).
 • På stationsområdet görs tillsyn och skräpplockning fem dagar i veckan.
 • Frösundaviks aktivitetspark och strandpark städas två dagar i veckan under säsong.
 • På övrig gatumark görs insatser vid behov.

 • Papperskorgar och hundlatriner runt Bålsta centrum töms måndag - fredag.
 • Ytor kring Bålsta centrum, till exempel runt skateparken töms måndag, onsdag och fredag.
 • Papperskorgar och hundlatriner runt stationsområdet töms varje vardag.
 • Vid Frösundavik aktivitetspark och strandpark töms papperskorgar och hundlatriner två dagar i veckan under säsong, övriga tider en gång per vecka.
 • Övriga papperskorgar och hundlatriner töms en gång per vecka.

Mer om hundbajspåsar

För att hålla Håbo rent och hjälpa hundägare som glömt sin påse finns 25 stationer med biologiskt nedbrytbara påsar på strategiska platser runt om i kommunen. Hållarna med påsar fylls på en gång per vecka.

Projektet är ett samarbete med företagare i Håbo kommun som sponsrar tavlan och påsarna. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av stationerna.

Hundpåsen är helt tillverkad av majsstärkelse, fullständigt komposter- och nedbrytbar, enl. den europeiska normen EN-13432, och försvinner i naturen på 50 dagar. Påsen är certifierad GMO-fri, dvs. inte genmanipulerad och godkänd för ekologisk odling.

På Håbokartan hittar du alla papperskorgar och soptunnar i Bålsta och Skokloster.

Papperskorgar och soptunnor (länk till Håbokartan) Länk till annan webbplats.

 

 • TiksPac är en hundlatrinkorg med en reklamtavla där det går att ta hundbajspåsar.
 • Papperskorgen en ”vanlig” papperskorg (eller hundlatrin) som sitter längs gång- och cykelvägarna
 • Soptunna är en större tunna för större skräp. De sitter vid exempelvis vid aktivitetsparker, badplatser och grillplatser.

Snöröjning

Behovet av snöröjning, det vill säga vilka gator som prioriteras först (skede 1) och vilka som prioriteras efter det (skede 2), bedöms av en samordnare. Det är även denna person som kallar ut de resurser som anses vara nödvändiga för det rådande väglaget.

På våra plogningskartor kan du se vilka gator som ingår i vilket skede vid plogning. Se plusboxen nedan som heter plogningskartor.

Målet är att skede 1 ska vara snöröjt inom sju (7) timmar och skede 2 inom 14 timmar efter normalt snöfall. Vid snöröjning under pågående snöfall kan tiderna ändras.

Vanliga frågor och svar om snöröjning och sandning

Vid skede 1 snöröjs buss- och huvudgator/vägar, busshållplatser, högfrekventerade gång- och cykelvägar, parkeringar vid buss- och järnvägsstationen och centrum samt åtgärder vid skolor/förskolor och serviceinrättningar.

Startkriterier för skede 1 är att snöröjningen påbörjas efter snöfall vid ett snödjup på 3-5 centimeter. Om det fortfarande snöar när startkriteriet är uppnått görs en bedömning av väderläget innan snöröjningen påbörjas.

Vid skede 2 snöröjs övriga gator och vägar samt övriga gång- och cykelvägar.

Startkriteriet för skede 2 är att snöröjning påbörjas efter snöfall vid ett snödjup på 6-9 centimeter. Om snöfallet fortsätter efter att det har kommit 6-9 centimeter snö görs en bedömning av väderleken innan snöröjningen påbörjas.

På våra plogningskartor kan du se vilka gator som ingår i vilket skede. I kartorna är skede 1 markerat med rött och skede 2 markerat med blått. Du hittar kartorna under Relaterad information eller via de här länkarna till vår karttjänst:

Bålsta (länk till vår karttjänst) » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skokloster (länk till vår karttjänst) » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bortforsling av snö sker på centrumparkeringarna. I övrigt görs en bedömning om och när snövallar eller snöhögar ska flyttas eller transporteras bort.

När snöhögar skymmer sikten görs en bedömning utifrån gatans storlek, trafikens hastighet och trafikmängd.

Som fastighetsägare måste du vara beredd att själv öppna snövallen vid din infart. I samband med detta är det viktigt att inte skapa nya snövallar eller högar på trottoaren eller vägen.

Vissa trottoarer i bostadsområden snöröjs inte eftersom de utgör utrymmen som kan användas för att lagra/lämna den snö som röjts undan från gatan. Ofta är hastighet och trafikmängden så pass låg att det inte medför några problem för gående att använda gatan.

Små insatser gör stor skillnad och kan vara avgörande för en fungerande snöröjning. Vi är tacksamma om du exempelvis tänker på följande:

 • Undvik att parkera på bostadsgator. Tänk på att fordon får parkeras högst 24 timmar på vardagsdygn, om inte annat anges om kortare parkeringstid.
 • Parkera din bil på din egen tomt för bättre snöröjning och för att minimera snöhögar.
 • Skotta snön på din uppfart åt sidorna på den egna tomten.
 • Beskär buskar och grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter.
 • Ställ dina kärl för hushållssopor så att plogbilen lätt kommer fram. Sopbilen har en räckvidd på 1,5 meter för upphämtning av sopkärlen.

Det kan hända att kommunens eller entreprenörens arbetsfordon och maskiner orsakar skador på bilar, staket eller annat.

Skulle det inträffa bör ägaren genast anmäla vad som har hänt för att skadorna ska kunna besiktigas, dokumenteras och åtgärdas.

Brevlådor placerade utanför tomtgräns ersätts inte. Kommunens ersättning utgår bara till de skador som skett innanför tomtgräns.

Sandning och halkbekämpning

Målet är att skede 1 ska vara sandat och halkbekämpat efter 6-7 timmar och skede 2 inom 12-14 timmar.

Skede 1

Vid skede 1 sandas/halkbekämpas större vägar, bussgator, större gång- och cykelvägar.

Skede 2

Övriga vägar, exempelvis bostadsgator och mindre gång- och cykelvägar.

Som privatperson kan du hämta sand för halkbekämpning vid din bostad utan kostnad på återvinningscentralen. Denna typ av sand kallas halkstopp. Den innehåller inget salt och kan därför med fördel användas runt fastigheter och bostäder. Sanden/halkstoppet finns att hämta i en sandlåda inne på återvinningscentralen.

Det är inte tillåtet att hämta halkstopp i större mängder. Hinkar eller mindre kärl ska användas. Fråga personalen om du har frågor om mängden eller inte hittar rätt.

Sandupptagning

Arbetet med att sopa bort all sand efter vinterväghållningen är väderberoende. Arbetet med att ta upp sand påbörjas först när det är säkert att säsongen med snö är över. Det innebär att sandsopningen pågår från april och ska vara helt klar den 15 maj.

Sandupptagningen sker i olika faser vid olika tillfällen.

Sandupptagningen börjar med det som kallas för "försopning". Sedan avslutas sopningen med det som kallas för en "slutsopning". Vid slutsopningen kommer samtliga vägar att sopas en gång till.

Klotter och klottersanering

Om du upptäcker klotter i kommunens utemiljöer, exempelvis i gång- och cykeltunnlar, vid stationen eller på parkutrustning, är det bra om du anmäler det. Använd i första hand kommunens formulär för felanmälan. Det går också att mejla eller ringa till kommunens kontaktcenter.

Efter en felanmälan beställer kommunen sanering av klottret från en entreprenör.

Privata fastighetsägare sanerar själva sina fastigheter. Klotter på kabelskåp eller elcentraler anmäls därför till respektive bolag, till exempel Eon eller fiberleverantörer.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster