Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Ny e-tjänst för orosanmälan om barn och ungdom

Nu har en ny e-tjänst lanserats för orosanmälan om barn och ungdom som far illa. Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker detta om barn och ungdomar bör göra en orosanmälan till socialnämnden.

Som privatperson kan du vara anonym och då startar du e-tjänsten utan att logga in med e-legitimation.

Skyldighet att anmäla

Enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen har följande myndigheter och yrkesverksamma skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

  1. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom
  2. Andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, kriminalvården, polismyndigheten och säkerhetspolisen
  3. Anställda hos sådana myndigheter som avses under punkt 1 och 2 ovan
  4. Den som är verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga, eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

Vad händer sedan?

När en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Beslut fattas om en utredning ska inledas eller inte. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om detta beslut. Om det tillkommer nya omständigheter som ökar din oro bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

För dig som inte vill använda e-tjänsten så finns det även en blankett att ladda ner via länken nedan.

Du hittar den nya e-tjänsten för orosanmälan om barn och ungdom som far illa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster