Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Naturvårdsplan för Håbo kommun

Naturvårdsplanen ger oss en inblick i Håbo kommuns fantastiskt rika och varierade natur. Här finns vackra landskapspartier med hög biologisk mångfald, speciellt i områdena nära Mälaren, i det äldre odlingslandskapet och längs kommunens åsmiljöer. Dessa naturområden är något att slå vakt om och stärka. De ger Håbo kommun sin karaktär och är en viktigt förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Naturvårdsplanen beskriver i detalj 112 områden och dess värden, främst utifrån naturvärden, samt ger förslag till skötsel. Planens beskrivna områden omfattar både offentligt och privat ägd mark. Kommunen och
andra offentliga markägare har här ett särskilt ansvar i naturvårdsarbetet.

Naturvårdsplanen för Håbo kommun Pdf, 22.4 MB, öppnas i nytt fönster. syftar till att vara ett vägledande och detaljerat kunskapsunderlag i kommunens plan- och lovgivningsärenden samt övriga beslut som kan påverka värdefulla natur- och rekreationsmiljöer i kommunen. Naturvårdsplanen utgör även ett specifikt skötsel- och prioriteringsunderlag i den långsiktiga förvaltningen av biologisk värdefulla naturområden som ägs av Håbo kommun.

Naturvårdsplanen kan också utgör en källa till kunskap för näringslivet och pedagogisk verksamhet samt som inspiration för privata markägares naturvårdsarbetet. Genom en gemensam kunskapsbas kring naturvärden skapas en bättre grundförutsättning för att tillsammans uppnå en attraktiv och hållbar utveckling av kommunen i sin helhet.

Naturvårdsplanen har reviderats och den uppdaterade versionen antogs av kommunfullmäktige i november 2022.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster